x

Dlaczego warto?

Wybór mediacji w sytuacji istnienia sporu ma bardzo wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

 • Dobrowolność - zarówno przystąpienie do mediacji jak i udział w jej kolejnych etapach jest całkowicie dobrowolny. Strony mogą odstąpić od udziału na każdym etapie, bez żadnych konsekwencji.
 • Poufność i dyskrecja - Mediator jest zobowiązany do zachowania poufności ; żadna informacja przekazana w toku mediacji nie może wydostać się poza lokal, w którym odbywało się posiedzenie mediacyjne. W przypadku mediacji online zachowane są wszelkie reguły ochrony danych osobowych wymagane przez GIODO. Po zakończeniu mediacji wszelkie notatki zostają zniszczone, a korespondencja mailowa usunięta. Z przebiegu mediacji sporządza się jedynie protokół oraz ugodę , jeżeli do niej doszło.
 • Oszczędność pieniędzy - mediacja sama w sobie jest dużo tańsza niż postępowanie sądowe. W procesie oprócz wpisu sądowego i honorarium dla pełnomocników trzeba liczyć się jeszcze z wynagrodzeniem dla biegłych, kosztami apelacji i postępowania egzekucyjnego. Jeżeli sprawa trafiła do mediacji już po skierowaniu spawy do sądu- zawierając ugodę- powód otrzyma zwrot znaczącej części wpisu.
 • Elastyczność – w mediacji nie ma skomplikowanych procedur. Spotkania stron mogą być wspólne lub odrębne; mediację można prowadzić również telefonicznie, drogą mailową, czy poprzez Skype . W spotkaniach mogą brać udział same strony, ale możliwy jest także udział pełnomocników. Strony mogą również wnosić o zaproszenie na posiedzenie mediacyjne osób trzecich. Sposób prowadzenia mediacji oraz osoba Mediatora musi być akceptowana przez strony.
 • Skuteczność – strony działają w dobrej wierze i same opracowują warunki ugody, dzięki czemu skuteczniej przestrzegają jej postanowień. Strony mają realny wpływ na postępowanie mediacyjne oraz na treść ugody;
 • Obie strony są wygrane - konstruktywny dialog stron oraz naprawa relacji prowadzą do tego, że porozumienie jest zawsze korzystne dla obu stron. W procesie sądowym mamy do czynienia z wygranym i przegranym , bądź też z przegranym i przegranym. W procesie strony nie decydują o tym, jaki kształt będzie miało rozstrzygnięcie konfliktu. W mediacji wyłącznie strony decydują o tym , czy do porozumienia dojdzie, a jeżeli tak to w jakim kształcie.
 • Wspólne poszukiwanie rozwiązań - dzięki pracy Mediatora uwaga stron skupia się nie na eskalacji konfliktu, a na poszukiwaniu porozumienia
 • Decyzyjność stron - w mediacji to strony samodzielnie i niezależnie podejmują decyzje. Jeżeli sprawa zostanie przekazana do sądu- strony tracą wpływ na dalsze postępowanie, a osobą oceniającą relacje pomiędzy stronami jest sędzia, który decyduje o treści orzeczenia sądowego.
 • Szybkość – spory sądowe mogą trwać latami, natomiast w przypadku mediacji, niejednokrotnie do porozumienia dochodzi podczas pierwszych dwóch sesji mediacyjnych;
 • Możliwość odniesienia się do wszystkich aspektów sprawy – mediacja pozwala zawrzeć ugodę, zawierającą wszystkie istotne kwestie sporne, nie tylko te odnoszące się do kwestii prawnych i tych, które zostały zawarte np. w pozwie. Mediacja pozwala na uregulowanie szeroko pojętych relacji pomiędzy stronami. Sąd natomiast jest ograniczony pozwem i wskazanymi w nim roszczeniami.
 • Budowanie relacji na przyszłość - wyjaśniając sobie wszelkie kwestie sporne i zawierając w tym względzie porozumienie, strony bardzo często odcinają się od przeszłości, która kojarzy się z konfliktem. Skupiają się natomiast na budowaniu relacji na przyszłość. W odróżnieniu od mediacji, Sąd rozpatruje jedynie przeszłość, analizując tylko te wydarzenia, które już miały miejsce.
 • Mediacja wstrzymuje terminy prawne – wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg terminów przedawnienia.
 • Ograniczenie stresu - dobrowolność, poufność, elastyczność, budząca zaufanie osoba Mediatora, wygodny i przytulny pokój mediacyjny, dostosowanie posiedzenia do potrzeb stron- to wszystko sprawia, że przez mediację możemy przejść szybko, skutecznie i w sposób minimalizujący stres. A ogromny stres jest niewątpliwie nieodzownym towarzyszem postępowania sądowego.

Kontakt

MEDIATOR

Kancelaria Radcy Prawnego
mec.Agata Olędzka-Nowacka

ul. Jodłowa 9-11
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel.: +48 726 500 777
tel.: +48 42 712 00 66

e-mail: a.nowacka@mediator-kancelaria.pl

x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.