x

Zasady mediacji

 1. Dobrowolność

  Udział w mediacji jest dobrowolny dla każdej ze stron , na każdym etapie postępowania. Strona ma prawo odmówić przystąpienia do mediacji lub ma prawo wziąć w niej udział. Podczas mediacji strona na każdym etapie ma prawo zrezygnować z mediacji, lub wprost przeciwnie- przystąpić do mediacji, pomimo wcześniejszej odmowy. Najważniejsze jest, aby obie strony DOBROWOLNIE i z własnej woli przystąpiły do procesu mediacji. Jeżeli strona zrezygnuje z mediacji, fakt ten nie może mieć wpływu na dalsze ewentualne postępowanie sądowe.

 2. Poufność

  Mediatora obowiązuje całkowita i bezwzględna poufność. Mediator nie może wyjawić informacji, o których dowiedział się od strony, bez jej wyraźnej zgody. Wszelkie notatki, sporządzane podczas posiedzeń zostają zniszczone po zakończeniu procesu . Mediacja kończy się protokołem, w którym zamieszczone są następujące informacje : data, dane stron, sygnatura akt sądowych (jeżeli sprawa była skierowana przez sąd), informacja, czy doszło do podpisania ugody, czy też nie. Jeżeli strony zawarły ugodę- załączana jest ona do protokołu. Jeżeli nie- w protokole znajduje się jedynie krótka notatka o braku dojścia do porozumienia przez strony. Zasada poufności powinna obowiązywać także strony, o czym Mediator ma obowiązek poinformować. Objęte są one tajemnicą.

  Strony nie mogą powoływać się w postępowaniu sądowym na argumenty, fakty, twierdzenia czy zdarzenia, które miały miejsce podczas mediacji. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, powoływanie się w toku postępowania sądowego na propozycje ugodowe oraz inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym jest bezskuteczne.

 3. Bezstronność

  Jest to zasada dotycząca osoby Mediatora. Mediator jest osobą bezstronną, nie może faworyzować żadnej ze stron, musi być całkowicie obiektywny. Mediator dba o równe traktowanie stron oraz o to, aby strony w trakcie mediacji miały równe prawa.

 4. Neutralność

  Mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu, co oznacza, że nie narzuca stronom własnych rozwiązań, nawet gdyby w jego przekonaniu były dla nich najlepsze.

 5. Akceptowalność

  Strony przystępując do mediacji powinny zaakceptować zasady, którymi rządzi się ten proces, reguły postępowania mediacyjnego, jak również osobę Mediatora. Mediator może przerwać mediację, jeżeli jej przebieg nie służy porozumieniu, a jedynie eskaluje konflikt.

Kontakt

MEDIATOR

Kancelaria Radcy Prawnego
mec.Agata Olędzka-Nowacka

ul. Jodłowa 9-11
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel.: +48 726 500 777
tel.: +48 42 712 00 66

e-mail: a.nowacka@mediator-kancelaria.pl

x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.